PROJEKTY NA MIERU

Projektant pozemných stavieb

Ing. Martin Matisko

Zaoberám sa projektovaním rodinných domov ako aj iných stavieb,
zameriavaním skutkových stavov budov, vypracovávaním projektovej
dokumentácie na všetkých úrovniach a inžinierskou činnosťou.
Pri tvorbe architektonických návrhov používam progresívne metódy
tvorby – 3D modelovanie, Building information modeling (BIM),
ktoré investorovi poskytujú realistickú predstavu o navrhovanom
diele.
Mojou prioritou pri celom procese od tvorby rodinného domu až po
získanie kolaudačného rozhodnutia je komunikácia s klientom.
„Bez dobrej komunikácie nie je ani dobrý projekt.“
Rozsah činnosti

V projektoch na mieru máme zahrnuté...

Ponúkame

1

Architektonická štúdia

V tejto fáze sa koordinujú požiadavky, technické a finančné možnosti klienta, analyzujú sa možnosti pozemku a vytvára sa hmotové a dispozičné riešenie stavby.

2

Územné rozhodnutie

V projekte pre územné rozhodnutie sú presne definované odstupy od hranice pozemku a okolitých budov, maximálna výška stavby, body pripojenia na inžinierske siete atď.

3

Stavebné povolenie

Projekt pre stavebné povolenie je nevyhnutný pre vydanie stavebného povolenia príslušným stavebným úradom. My ho za vás vybavíme.

4

Projekt realizácie stavby

Projekt pre realizáciu stavby je najvyššou úrovňou projektovej dokumentácie. Pri vypracovaní projektu je možné predísť chybám pri zhotovovaní stavby.

Kontakt

Meno (povinné)

Email (povinné)

Správa